Zajęcia

Zaloguj się aby zapisać się na zajęcia: http://akademia.mini.pw.edu.pl/user

Tytuł Ilość zapisanych osób Opis
IIdz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia czwartki 16:00-19:00 ( II LO, III LO) 25 14.10, 28.10, 04.11, 02.12
IIcz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia czwartki 16:00-19:00 ( II LO) 8 14.10, 28.10, 04.11, 02.12
IIbz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia czwartki 16:00-19:00 ( I LO, II LO) 17 14.10, 28.10, 04.11, 02.12
IIaz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia czwartki 16:00-19:00 ( 8 SP, I LO) 17 14.10, 28.10, 04.11, 02.12
I Dz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia soboty 14:00-17:00 ( III LO) 33 09.10, 23.10, 06.11, 27.11
I Cz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia soboty 14:00-17:00 ( II, III LO) 21 09.10, 23.10, 06.11, 27.11
I Bz MiNI Akademia Matematyki - zajęcia soboty 14:00-17:00 ( I LO, II LO) 24 09.10, 23.10, 06.11, 27.11
I Az MiNI Akademia Matematyki - zajęcia soboty 14:00-17:00 ( 8 SP, I LO) 14 09.10, 23.10, 06.11, 27.11
IId MiNI Akademia Matematyki_zajęcia czwartki 16.00-19.00 (II, III LO) 39 18.02., 4.03., 25.03., 29.04.
IIc MiNI Akademia Matematyki_zajęcia czwartki 16.00-19.00 (II LO) 40 18.02., 4.03., 25.03., 29. 04.
IIb MiNI Akademia Matematyki_zajęcia czwartki 16.00-19.00 (I, II LO) 24 18.02., 4.03., 25.03., 29. 04.
IIa MiNI Akademia Matematyki_zajęcia czwartki_16.00-19.00 ( 8 Sp, I LO) 8 18.02., 4.03., 25.03., 29. 04.
Id MiNI Akademia Matematyki_zajęcia sobotnie 14:00-17:00 (II,III LO) 50 13.02., 27.02., 20.03., 24.04
Ic MiNI Akademia Matematyki_zajęcia sobotnie 14:00-17:00 (II LO) 49 13.02., 27.02., 20.03., 24.04
Ib MiNI Akademia Matematyki_zajęcia sobotnie 14:00-17:00 (I, II LO) 43 13.02., 27.02., 20.03., 24.04
Ia MiNI Akademia Matematyki_zajęcia sobotnie 14:00-17:00 ( 8 SP, I LO) 23 13.02., 27.02., 20.03, 24.04
ON 4c Żołnierze Conway'a (II, III LO) 9 5.12.2020
ON 4b Żołnierze Conway'a (I, II LO) 19 5.12.2020
ON 4a Żołnierze Conway'a (SP, I LO) 10 5.12.2020
ON 3c Algorytmy. Z pogranicza matematyki i informatyki (II,III LO) 27 14.11.2020
ON 3b Algorytmy. Z pogranicza matematyki i informatyki (I, II LO) 20 14.11.2020
ON 3a Algorytmy. Z pogranicza matematyki i informatyki (SP, I Lo) 12 14.11.2020
ON 2d Mierz siły na wymiary! (III LO) 10 24.10.2020
ON 2c Mierz siły na wymiary (II LO) 25 24.10.2020
ON 2b Mierz siły na wymiary (I,II LO) 16 24.10.2020
ON 2a Mierz siły na wymiary! (SP) 12 24.10.2020
ON 1d Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe (II, III LO) 30 10.10.2020
On 1c Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe (II, III LO) 22 10.10.2020
ON 1b Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe (I, II LO) 10 10.10.2020
ON 1a Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe (SP) 5 10.10.2020