15a Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów (SP, I LO)

Sobota, 09 marca 2024 r.

Wykład 14:00 - 15:00

Prowadzący: Żaneta Trębska

Warsztaty 15:15 - 16:45 sala 101

Na wykładzie omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów.

Opis: 
09.03.2024 r.