O nas

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Rada Programowa
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński,
dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni,
prof. dr hab. Stanisław Janeczko,
prof. dr hab. Zbigniew Lonc,
dr hab Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni,
dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. uczelni,
dr inż. Michał Zwierzyński

Miejsce spotkań
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny PW), Warszawa
Informacje o numerach sal dostępne są na stronach poszczególnych zajęć.