3a. Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce -I kl lic. III kl. gimn.

W programie
Wykład Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce.

Zajęcia poświęcone będą z jednej strony przykładom twierdzeń zaprzeczających naszej intuicji, a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych. Pokażemy między innymi jak podzielić kulę na kawałki, a potem złożyć z nich dwie kule identyczne jak wyjściowa oraz jak formalnie wykazać, że wszystkie krowy mają tyle samo łat. Po wykładzie zapraszamy na zajęcia warsztatowe, podczas których będzie można zetknąć się z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Prowadzący
Dr Grzegorz Sójka

Czas i miejsce
24 marca 2012 r.

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 101, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Podział na grupy według orientacyjnego stopnia zaawansowania. W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Opis: 
24.03.2012