On 8a O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań (SP, I LO)

Prowadzący: Leszek Sidz
9.05.2020

O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań

Symetria osiowa, symetria środkowa, obrót, translacja, jednokładność, to podstawowe przekształcenia geometryczne płaszczyzny. Pomagają one często w zadaniach, których rozwiązania innymi sposobami są bardzo żmudne. Na zajęciach omówione zostaną sposoby wykorzystania przekształceń w rozwiązywaniu zadań różnej trudności. Pokazane też będzie zastosowanie paru przekształceń do zadań przestrzennych.

Wykład - godz. 14.00 online
Warsztaty godz 15.15 online

Opis: 
9.05.2020