6a Co matematyk wie prawie na pewno (SP, I LO)

Prowadzący Krzysztof Bryś
29.02.2020

Co matematyk wie prawie na pewno, czyli o weryfikacji hipotez statystycznych słów kilka
Na wykładzie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: Na czym polega weryfikacja hipotez statystycznych? Co to są testy istotności? Jak weryfikuje się hipotezy statystyczne za ich pomocą? Jak w praktyce można wykorzystać otrzymane wyniki ? W trakcie warsztatów rozwiążemy kilka zadań tekstowych wymuszających postawienie odpowiednich hipotez statystycznych, ich weryfikację oraz interpretację wyników

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15-17.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Opis: 
29.02.2020