5a Jak zmieniać ceny, czyli o wrażliwości w programowaniu liniowym.

Prowadzący dr Andrzej Leśniewski i dr Krzysztof Leśniewski
19.01.2019 r

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15-17.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Opis: 
19.01.2019