2 a Wędrówki między płaszczyzna a przestrzenią gimnazjum

Tematyka: Wędrówki miedzy płaszczyzną a przestrzenią

Wykład.

Zadania z geometrii przestrzennej często rozwiązuje się, sprowadzając je rozmaitymi metodami do zadań płaskich. W trakcie wykładu chciałabym przedstawić przykłady problemów z płaszczyzny, przy rozwiązywaniu których opłaca się postąpić przeciwnie - ,,wyjść w przestrzeń".
Warsztaty. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia tej metody oraz rozwiązania pewnej liczby zadań, wykorzystujących nietypowe sposoby ,,spłaszczania".
Prowadzący: dr Joanna Jaszuńska

8 marca 2014 r.

Wykład - godz. 14.00, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 101, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Podział na grupy według orientacyjnego stopnia zaawansowania. W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny

Galeria

Materiały

Opis: 
8.03.2014