7a. O wypukłości - gimnazjum

Tematyka: O wypukłości

Wykład. Wypukły i wklęsły - jakie znaczenia tym używanym na co dzień słowom nadają geometria i inne działy matematyki? Opowieść o kątach i wielokątach, kołach i gwiazdach, ale także o nierównościach, funkcjach i grach.

Warsztaty. Dużo ciekawych zadań związanych z wypukłością.

Prowadzący: Dr Mariusz Zając

16 listopada 2013 r.

Wykład - godz. 14.00, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 101, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Podział na grupy według orientacyjnego stopnia zaawansowania. W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Opis: 
16.11.2013