2a Co otrzymamy z przecięcia stożka i płaszczyzny?

Prowadzący mgr Michał Zwierzyński
27.10.2018

Wykład - godz. 14.00, sala 329, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 210 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Wstęp wolny.

Opis: 
27.10.2018