1.2 Мова SQL - бази даних / Język SQL - bazy danych

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Ми познайомимося з поняттям баз даних і будемо створювати запитання мовою SQL для вирішення наших завдань. Zapoznamy się z pojęciem baz danych i będziemy tworzyć zapytania z wykorzystaniem języka SQL na potrzeby rozwiązywania naszych problemów.
Тип занять
Rodzaj zajęć
Лабораторні
Laboratoria
Викладач
Prowadzący
Krzysztof Rejmer
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 16.07.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 23.07.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 30.07.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 06.08.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 13.08.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 20.08.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
  • 27.08.2022 (субота), год. 9:30 - 11:00
Opis: 
Субота (9:30 - 11:00)