O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań.

Symetria osiowa, symetria środkowa, obrót, translacja, jednokładność, to podstawowe przekształcenia geometryczne płaszczyzny. Pomagają one często w zadaniach, których rozwiązania innymi sposobami są bardzo żmudne. Na zajęciach omówione zostaną sposoby wykorzystania przekształceń w rozwiązywaniu zadań różnej trudności. Pokazane też będzie zastosowanie paru przekształceń do zadań przestrzennych.

Zajęcia odbyły się: 18.04.2020
Wykładowca: Leszek Sidz