Edukacja w wirtualnej rzeczywistości

Eksperyment Szczekającego Psa opiera się na reakcji egzotermicznej pomiędzy podtlenkiem azotu lub tlenkiem azotu i dwusiarczkiem węgla. Zapłon mieszaniny w długiej rurce powoduje powstanie jasnoniebieskiego błysku chemiluminescencyjnego, któremu towarzyszy charakterystyczny dźwięk szczekania. Każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić samodzielnie tę reakcję w wirtualnej rzeczywistości.

Zajęcia odbyły się: 13.03.2020
Wykładowca: Jakub Ciecierski i koło VR