Skupmy się na tym, co istotne! - Zastosowanie w matematyce i w życiu codziennym relacji równoważności.

Uczniowie poznają własności relacji równoważności i różne jej przykłady: między innymi relacje przystawania i podobieństwa figur na płaszczyźnie, przystawania modulo-p dla liczb całkowitych. Omówiony zostanie podział zbioru na klasy abstrakcji związane z relacją równoważności. Jako ilustracja będzie podany podział zbioru na klasy obiektów
charakteryzujących się pewną wspólną cechą.

Zajęcia odbyły się: 7.12.2019
Wykładowca: Żaneta Trębska