Od OMJ do IMO-zadania olimpijskie z geometrii

Zadania olimpijskie z geometrii są z reguły niestandardowe i dlatego trudno je klasyfikować i oceniać ich stopień trudności. Rozwiązanie takiego typu zadania najczęściej nie polega na zastosowaniu zaawansowanej wiedzy. Z reguły wystarcza nieco rozszerzona wiedza szkolna. Trudność znalezienia rozwiązania jest zwykle związana z nieszablonowym pomysłem. Na wykładzie i ćwiczeniach będziemy się starali pokazywać i uczyć znajdować te najważniejsze elementy składające się na rozwiązanie zadania olimpijskiego. Zamierzamy analizować zadania wykorzystane w zawodach matematycznych o bardzo różnym stopniu trudności. Zaczniemy od Olimpiady Matematycznej Juniorów a skończymy na zadaniach z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Zajęcia odbyły się: 12.10.2019
Wykładowca: prof. Krzysztof Chełmiński