Wyczerpująco na temat wyczerpywania.

Zajęcia odbyły się: 13.04.2019
Wykładowca: mgr Anna Zalewska