Jak zmieniać ceny, czyli o wrażliwości w programowaniu liniowym.

Zajęcia odbyły się: 19.01.2019
Wykładowca: dr Andrzej Leśniewski i dr Krzysztof Leśniewski