Grafy przecięć figur geometrycznych

Dla ustalonego zbioru figur na płaszczyźnie (np. kół, trójkątów, odcinków) możemy zbudować tzw. graf przecięć, którego wierzchołkami są te figury, krawędzie zaś to figury, które się przecinają. Na zajęciach zajmiemy się badaniem struktury grafów przecięć dla różnych typów figur. Czy każdy graf jest grafem przecięć pewnych figur? Czy są grafy, które są grafami przecięć kół, a nie są grafami przecięć odcinków? Jak grafy przecięć mogą pomóc w przekazywaniu informacji w sieci? I wreszcie, jak znajomość grafów przecięć może pomóc w ujęciu groźnego przestępcy.

Zajęcia odbyły się: 17.03.2018
Wykładowca: dr Paweł Rzążewski