Konkurs

Mini Akademia Matematyki ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na projekt: "Mierzenie szczęścia".

Konkurs ma na celu danie możliwości wykazania inicjatywy uczniom, pokazania na przykładzie jak idee i narzędzia matematyczne mogą służyć do tworzenia produktów mających „praktyczne” zastosowania. Ma pokazać, w formie zabawy, na czym może polegać realizacja przedsięwzięcia, które powinno zawierać elementy o różnym charakterze: podstawy teoretyczne, organizacja i kierowanie realizacją projektu, tworzenie algorytmów i oprogramowania, planowanie wprowadzania produktu na rynek i inne.
Projekt powinien zawierać opis realizacji takiego przedsięwzięcia od pomysłu do wprowadzenia produktu do użytku.

Zawartość składanego jako praca konkursowa opracowania będzie zależała od inwencji zespołów – nie narzucamy tu ograniczeń - może zawierać między innymi:

  • Wyjaśnienie teoretyczne podstaw działania systemu inspirowane wykładem MiNI Akademii „Całka i szczęście” z dnia 8.05.2010. Konspekt wykładu jest dostępny na stronie internetowej MiNI Akademii.
  • Opis sposobu pobieranie informacji o nastroju użytkownika (z jego udziałem lub automatyczny).
  • Algorytm przetwarzania danych.
  • Sposób przetwarzania, prezentowania i wykorzystywania wyników.
  • Opis interfejsu użytkownika.
  • Potencjalne zastosowania. Plan wprowadzenia „produktu” na rynek.
  • Dokumentację realizacji projektu, w tym strukturę zespołu, role pełnione przez jego członków, napotkane trudności i sposoby ich pokonania, historię działania zespołu, której może towarzyszyć dokumentacja fotograficzna.

Jeśli grupa uczestnicząca w konkursie zrealizuje jakieś elementy projektowanego systemu, przeprowadzi badania, ankiety, czy inne przedsięwzięcia wykraczające poza sam rozbudowany projekt, to może to dołączyć do składanej pracy i będzie to wpływało na ocenę.

Uroczyste zakończenie konkursu, wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród, odbędzie się podczas Inauguracyjnego spotkania MINI Akademii w październiku 2010. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie Mini Akademii.

Regulamin konkursu