Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 2

W niedzielę 18 listopada 2012 o godzinie 12.00 na odpowiedniej podstronie MiNI Akademii Matematyki opublikowaliśmy drugie zadanie do rozwiązania.
Nagrody na tym etapie konkursu to jak zwykle książki:
Witolda Marciszewskiego i Pawła Stacewicza "Umysł. komputer, Świat", ufundowana przez jednego z Autorów
oraz Marka Kordosa, "O Matematyku, rycerzu Gwiazdy Pitagorejskiej". ufundowana przez Wydawnictwo Szkolne Omega.

Otrzymaliśmy już pierwsze poprawne rozwiązanie. Jego autorem jest Daniel Oklesiński .
Gratulujemy!

Otrzymaliśmy też rozwiązania tylko w części prawidłowe. Ich autorzy mają jeszcze szansę na poprawienie rozwiązania i przysłanie go ponownie.
Autorem drugiego poprawnego rozwiązania jest Krzysztof Zakrzewski, który otrzyma książkę Marka Kordosa.

Krzysztof Zakrzewski został liderem rankingu Ligii zadaniowej.

Ponieważ napłynęło kilka rozwiązań częściowo poprawnych (które można jeszcze poprawić), chcielibyśmy wyjaśnić dokładniej, co powinno zawierać poprawne rozwiązanie. Są to następujące elementy:

1) określenie, ile rozwiązań ma podane równanie;
2) znalezienie (metodą bisekcji) obydwu rozwiązań przybliżonych lub tego tylko, które ma sens ze względu na punkt B zadania (kolejne kroki metody należy "rozpisać");
3) określenie, ile dokładnie iteracji (krokow bisekcji) potrzeba było (przy wybranym samodzielnie przedziale początkowym), aby uzyskać rozwiązanie przybliżające rozwiązanie dokładne z dokładnością trzech miejsc po przecinku (chodzi o dokładność przybliżenia);
4) precyzyjne sformułowanie wniosków co do szybkości algorytmów A1 i A2 dla różnych n (tzn. dla jakich n, który algorytm jest szybszy od którego).

Autorzy niepełnych rozwiazań mogą je jeszcze uzupełnić.

Prowadzący wykład, dr Paweł Stacewicz, serdecznie zaprasza do dyskusji w blogu internetowym, gdzie istnieją dwa wpisy dotyczące wykładu "Nieobliczalne i nieobliczalni" oraz "Nieobliczalność i złożoność". http://blog.marciszewski.eu