10d Czy wszystkie zbiory nieskończone mają równą ilość elementów? (III LO, IV LO)

Sobota, 7 października 2023 r.

Wykład 14:00 - 15:00

Prowadzący: dr Piotr Michał Bies

Warsztaty 15:15 - 16:45

Łatwo jesteśmy w stanie określić, czy zbiory skończone mają taką samą ilość elementów. Mianowicie, liczymy ile elementów ma jeden zbiór, ile ma drugi i porównujemy otrzymane liczby. Jednak istnieje też inna metoda porónywania liczności zbiorów. Otóż możemy elementy porównywanych zbiorów poustawiać w pary. Wówczas, jeśli w którymś zbiorze pozostaną wolne elementy, to będzie to oznaczać, że dany zbiór jest większy. Okazuje się, że metodę tę można stosować też do zbiorów nieskończonych. Podczas wykładu porównamy, zaprezentowaną metodą, ilość elementów w najbardziej znanych zbiorach nieskończonych. Następnie na warsztatach uczniowie będą mieli okazje zbadać, które zbiory nieskończone mają więcej elementów, a które mniej.

Opis: 
07.10.2023 r.