6a Mniej popularne, ale ważne twierdzenia z geometrii SP, I LO

godz. 14.00 wykład dr Leszek Sidz, sala 103

15.15-16.45 warsztaty

Opis: 
4.03.2023