[1.1] Були собі задачі | Były sobie zadania

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Розв'яжемо декілька нетипових задач математичних. Покажемо, що не завжди є так як нам здається і часто найбільш очивидне розв'язання не є найпростіще. До розв'язуваня задач не будемо використовувати продвинутої математики, тобто заняття для всіх :) Rozwiążemy kilka nietypowych zadań matematycznych. Pokażemy, że nie zawsze jest tak jak nam się wydaje i często najbardziej oczywisre rozwiązanie wcale nie jest najprostrze. Do rozwiązania zadań nie będziemy używali zaawansowanej matematyki., czyli zajęcia dla wszystkich
Тип занять
Rodzaj zajęć
Вправи
Ćwiczenia
Викладач
Prowadzący
Barbara Lech
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 29.10.2022, год 12:00 - 13:30