[1.1] Мова SQL - бази даних / Język SQL - bazy danych

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Ми познайомимося з поняттям баз даних і будемо створювати запитання мовою SQL для вирішення наших завдань. Zapoznamy się z pojęciem baz danych i będziemy tworzyć zapytania z wykorzystaniem języka SQL na potrzeby rozwiązywania naszych problemów
Тип занять
Rodzaj zajęć
Лабораторія
Laboratoria
Викладач
Prowadzący
Krzysztof Rejmer
Anatolii Radionov
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 10.09.2022, год 10:00 - 11:30
  • 24.09.2022, год 10:00 - 11:30
Opis: 
24.09.2022, год 10:00 - 11:30