[1.1] Мова SQL - бази даних | Język SQL - bazy danych

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Ми познайомимося з поняттям баз даних і будемо створювати запитання мовою SQL для вирішення наших завдань. Zapoznamy się z pojęciem baz danych i będziemy tworzyć zapytania z wykorzystaniem języka SQL na potrzeby rozwiązywania naszych problemów
Тип занять
Rodzaj zajęć
Лабораторні
Laboratoria
Викладач
Prowadzący
Krzysztof Rejmer
Anatolii Radionov
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

 • 10.09.2022, год 12:00 - 13:30
 • 24.09.2022, год 12:00 - 13:30
 • 08.10.2022, год 10:00 - 11:30
 • 22.10.2022, год 10:00 - 11:30
 • 05.11.2022, год 10:15 - 11:45
 • 19.11.2022, год 10:00 - 11:30
 • 03.12.2022, год 10:00 - 11:30
 • 17.12.2022, год 10:00 - 11:30
 • 28.01.2023, год 10:00 - 11:30
 • 18.02.2023, год 10:00 - 11:30
 • 25.02.2023, год 10:00 - 11:30
Opis: 
25.02.2023, год 10:00 - 11:30