1.3 Недійсні числа / Liczby nierzeczywiste

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
На уроці ми вивчимо два види чисел, які виходять за межі дійсних чисел, відомих зі школи. Це будуть комплексні числа і так звані р-адичні числа. Як ми побачимо, знання шкільної арифметики достатньо для їх використання. Однак виявляється, що ці цифри мають дивовижні властивості. Також ми розповімо, де знадобляться такі дивні об'єкти. Na zajęciach poznamy dwa rodzaje liczb, które wykraczają poza znane ze szkoły liczby rzeczywiste. Będą to liczby zespolone oraz tak zwane liczby p-adyczne. Jak zobaczymy, do posługiwania się nimi wystarczy znajomość szkolnej arytmetyki. Liczby te okazują się jednak mieć zaskakujące własności. Opowiemy sobie też, gdzie takie dziwne obiekty się przydają.
Тип занять
Rodzaj zajęć
Заняття-вправи
ćwiczenia
Викладач
Prowadzący
Tomasz Miller
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 14
od 14

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 06.08.2022 (субота), год 13:15- 14:45
  • 20.08.2022 (субота), год 13:15- 14:45
Opis: 
Субота (13:15 - 14:45)