6.1 Елементи комбінаторики / Elementy kombinatoryki

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
На уроках ми навчимося методам підрахунку математичних об’єктів – вивчимо багато властивостей факторіала, символу Ньютона та навчимося використовувати їх у математичних завданнях. Na zajęciach poznamy metody zliczania obiektów matematycznych - poznamy wiele własności silnii, symbolu Newtona oraz nauczymy się ich wykorzystywać w zadaniach z matematyki.
Тип занять
Rodzaj zajęć
Заняття-вправи / ćwiczenia
Викладач
Prowadzący
dr inż. Michał Zwierzyński
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 19.08.2022 (п'ятниця), год.18:15 - 19:45
Opis: 
П'ятниця (18:15 - 19:45)