5.2 Алгебра та геометрія, повторювальний курс / Algebra i geometria, kurs powtórzeniowy

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Заняття спрямовані на узагальнення та повторення вивченого у школі метеріалу Алгебри та геометрії на прикладах розв'язування практичних завдань Zajęcia mają na celu uogólnienie i powtórzenie materiału szkoły średniej dotyczące zastosowań Algebry i geometrii w przykładach rozwiązywania praktycznych problemów
Тип занять
Rodzaj zajęć
Заняття-вправи
ćwiczenia
Викладач
Prowadzący
Andrii Voznesenskyi
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 14
od 14

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 14.07.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 21.07.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 28.07.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 04.08.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 11.08.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 18.08.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
  • 25.08.2022 (четверг), год 18:00 - 19:30
Opis: 
Четверг (18:00 - 19:30)