3.1 Математика зв'язків, тобто це і те про графи / Matematyka połączeń czyli to i owo o grafach

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Під час занять ми познайомимося з основними поняттями пов’язаними з графами і побачимо наскільки вони поширені в навколишньому світі. Na zajęciach wprowadzimy podstawowe pojęcia związane z grafami oraz przekonamy się jak powszechne są w otaczającym nas świecie.
Тип занять
Rodzaj zajęć
Майстерня
Warsztaty
Викладач
Prowadzący
Dominika Mońka
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

  • 12.07.2022 (вівторок), год 16:45 - 18:15
  • 19.07.2022 (вівторок), год 16:45 - 18:15
  • 26.07.2022 (вівторок), год 16:45 - 18:15
  • 02.08.2022 (вівторок), год 16:45 - 18:15
Opis: 
Вівторок (16:45 - 18:15)