1.3 Геометрія на площині / Geometria płaska

Опис занять українською Opis zajęć po polsku
Під час цієї серії занять ми вивчатимемо математичні теореми про плоску геометрію (трикутники, чотирикутники, елементи аналітичної геометрії). Також ми розв’яжемо багато цікавих завдань і задач, в яких використаємо відомі теореми. Podczas tego cyklu zajęć będziemy poznawać twierdzenia matematyczne dotyczące geometrii płaskiej (trójkątów, czworokątów, elementów geometrii analitycznej). Będziemy również rozwiązywać wiele ciekawych zadań i problemów w których wykorzystamy poznane twierdzenia.
Тип занять
Rodzaj zajęć
Заняття-вправи
ćwiczenia
Викладач
Prowadzący
dr inż. Michał Zwierzyński
Місце проведення занять
Miejsce przeprowadzenia zajęć
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Факультет Математики й Інформаційних Наук PW
вул. Koszykowa 75
Аудиторія
Sala
Буде надана пізніше перед заняттями
Będzie przedzielona później przed zajęciami.
Вік дитини
wiek dziecka
від 12
od 12

Дати проведення занять / terminy zajęć:

    • 09.07.2022 (субота), год. 11:15- 12:45
    • 16.07.2022 (субота), год. 11:15- 12:45
    • 30.07.2022 (субота), год. 11:15- 12:45
    • 13.08.2022 (субота), год. 11:15- 12:45
Opis: 
Субота (11:15- 12:45)