1a Od OMJ do IMO-zadania olimpijskie z geometrii (8 SP, I LO)

Prowadzący Krzysztof Chełmiński
12.10.2019 r
Zadania olimpijskie z geometrii są z reguły niestandardowe i dlatego trudno je klasyfikować i oceniać ich stopień trudności. Rozwiązanie takiego typu zadania najczęściej nie polega na zastosowaniu zaawansowanej wiedzy. Z reguły wystarcza nieco rozszerzona wiedza szkolna. Trudność znalezienia rozwiązania jest zwykle związana z nieszablonowym pomysłem. Na wykładzie i ćwiczeniach będziemy się starali pokazywać i uczyć znajdować te najważniejsze elementy składające się na rozwiązanie zadania olimpijskiego. Zamierzamy analizować zadania wykorzystane w zawodach matematycznych o bardzo różnym stopniu trudności. Zaczniemy od Olimpiady Matematycznej Juniorów a skończymy na zadaniach z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15-17.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Opis: 
12.10.2019