IIb MiNI Akademia Matematyki_zajęcia czwartki 16.00-19.00 (I, II LO)

Zajęcia w czwartki

Wykłady godz. 16.00-17.00
warsztaty godz. 17.15-18.45
18.02.2021 godz. 16.00 Paweł Wójcicki, Funkcje kwadratowe, wykładnicze i logarytmiczne w praktycznym użyciu.
4.03.2021 godz. 16.00 Leszek Sidz, Zadania geometryczne na minimum i maksimum.
25.03. 2021 godz. 16.00 Agnieszka Piliszek, Studium przypadku.
29. 04.2021 godz. 16.00 Mirosława Reńska Wielościany .

Opis: 
18.02., 4.03., 25.03., 29. 04.