Id MiNI Akademia Matematyki_zajęcia sobotnie 14:00-17:00 (II,III LO)

Zajęcia w soboty

Wykłady godz. 14.00-15.00
warsztaty godz. 15.15-16.45
13.02.2021 godz. 14.00 Paweł Wójcicki, Funkcje kwadratowe, wykładnicze i logarytmiczne w praktycznym użyciu.
27.02.2021 godz. 14.00 Leszek Sidz, Zadania geometryczne na minimum i maksimum.
20.03.2021 godz. 14.00 Agnieszka Piliszek, Studium przypadku.
24.04.2021 godz. 14.00 Mirosława Reńska Wielościany .

Opis: 
13.02., 27.02., 20.03., 24.04