Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w pierwszej połowie roku 2021

13.02.2021 godz. 14.00 oraz 18.02.2021 godz. 16.00 - Paweł Wójcicki - "Funkcje kwadratowe, wykładnicze i logarytmiczne"

O tym jak w praktyce użyć znanych ze szkoły funkcji do rozwiązywania konkretnych, realnych problemów.

27.02.2021 godz. 14.00 oraz 04.03.2021 godz. 16.00 - Agnieszka Piliszek - "Studium przypadku"

Tematem zajęć będzie Rachunek prawdopodobieństwa - jak i po co rachowano prawdopodobieństwo kiedyś i co nam z tego pozostało.

Kto pierwszy odkrył, że los można okiełznać i co na tym zyskał? Co z pierwotnych metod używanych dla szacowania szans przetrwało do dziś? Czym jest nadzieja matematyczna i czy może nas ona zawieść? Odpowiadając na te pytania postaram się wprowadzić słuchaczy w świat rządzony przez rozkłady prawdopodobieństwa. Świat, w którym nic nie jest pewne, ale w którym wiele można stwierdzić z matematyczną dokładnością.

20.03.2021 godz. 14.00 oraz 25.03.2021 godz. 16.00 - Leszek Sidz - "Zadania geometryczne na minimum i maksimum"

Często spotykane się zadania, w których trzeba znaleźć największą lub najmniejszą wartość w zadaniu geometrycznym. Na zajęciach omówimy rozwiązania takich zadań, wykorzystujące metody geometrii, bez zastosowania rachunku różniczkowego. Zadania dotyczyć będą różnych figur płaskich i przestrzennych. Pokazane będą przykłady rozwiązywania zadań ekstremalnych z geometrii bez wykorzystania rachunku różniczkowego. Zadania na zajęciach będą dotyczyły elementów trójkątów, czworokątów i innych figur płaskich i przestrzennych.

24.04.2021 godz. 14.00 oraz 29.04.2021 godz. 16.00 - Mirosława Reńska - "Wielościany"

Opowiemy o opisywaniu różnych brył w kartezjańskim układzie współrzędnych w przestrzeniach trzy i więcej wymiarowych. Pokażemy, jak obliczać kąty między krawędziami, przekątnymi lub ścianami oraz jak obliczać ich objętości.