Wyniki Piątego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Piątego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 1 lutego 2020r. Pierwsza piątka rankingu indywidualnego:

    Imię i nazwisko  Popr. zad.  Czas   Punkty	    Szkoła 
1.	Jakub Kaszycki        6   3m. 32s.	  6.00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
2.   Marcin Stopka	       6  13m. 29s.   6.00   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.	Ryszard Markowski  5   8m. 52s.	  5.00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
4.   Kacper Cholewiński  5  14m 30s.    5.00   IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie
5.	Piotr Kadej           4  14m. 19s.    4.00	 I LO im. B. Prusa w Siedlcach

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (1 lutego 2020, dr Anna Mućka "O największym wspólnym dzielniku i podzielności "). Konkurs trwał 30 minut. Do rozwiązania było 6 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,70 na koniec czyli po 30 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po pięciu konkursach - pierwsza piątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1.  Jakub Kaszycki	      20.98    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.  Marcin Stopka	      18.93    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
3.  Ryszard Markowski	  18.86    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4.  Dominik Sidorczuk    14.27    VIII LO im Władysława IV w Warszawie
5.  Kacper Cholewiński    7.55    IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po pięciu konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                                  Suma punktów  
   1. 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	      58.77
   2.	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie             17.24
   3.	 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie	   7.55
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Ostatni konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2019/20 rozegramy w sobotę 14 marca 2020 roku, przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki (sala 218). Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęciach, które odbyły się 29 lutego 2020, czyli weryfikacji hipotez statystycznych. Informacja o dokładnej godzinie rozegrania i zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.