Wyniki Czwartego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Czwartego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 1 lutego 2020r. Pierwsza piątka rankingu indywidualnego:

    Imię i nazwisko  Popr. zad.  Czas   Punkty	    Szkoła 
1.	Jakub Kaszycki        5   5m. 29s.	  5.00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
2.   Marcin Stopka	       4	   9m. 51s.   4.00   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.	Ryszard Markowski  3  10m. 50s.	  2.94	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
4.   Rafał Tutaj           2  10m 02s.    1.98   X LO im. M. Reja w Warszawie
5.	Piotr Kadej            1   9m. 28s.	  1.00	 I LO im. B. Prusa w Siedlcach

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (7 grudnia 2019, dr Żaneta Trębska "Skupmy się na tym, co istotne! - Zastosowanie w matematyce i w życiu codziennym relacji równoważności"). Konkurs trwał 20 minut. Do rozwiązania było 5 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,80 na koniec czyli po 30 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po czterech konkursach - pierwsza piątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1. Jakub Kaszycki	      14.98    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. Ryszard Markowski	  13.86    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
3. Marcin Stopka	      12.93    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4. Dominik Sidorczuk    11.36    VIII LO im Władysława IV w Warszawie
5. Norbert Frydrysiak    3.90    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po czterech konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                                  Suma punktów  
   1. 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	      41.77
   2.	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie             14.33
   3.	 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie	   2.55
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 29 lutego 2020 roku o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki (sala 218). Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 1 lutego 2020, czyli największemu wspólnemu dzielnikowi i podzielności liczb. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się po feriach zimowych, 22 lutego 2020 roku, na stronie MiNI Akademii Matematyki.