Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki - 1 lutego 2020, godz. 17.00 - zapisy

Tuż po zakończeniu najbliższych zajęć MiNI Akademii Matematyki, w sobotę 1 lutego 2020 roku, o godzinie 17.00 (UWAGA: wyjątkowo, ze względu na prośby uczestników Ligi, zmieniliśmy godzinę rozegrania Konkursu) w sali 218 w gmachu Wydziału MiNI PW, ul. Koszykowa 75, rozegramy Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki.
Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach (7 grudnia 2019, Żaneta Trębska,"Skupmy się na tym, co istotne! - Zastosowanie w matematyce i w życiu codziennym relacji równoważności"). Do rozwiązania będzie 5 zadań testowych w ciągu 20 minut. Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi. Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,80 na koniec czyli po 20 minutach.

W ramach Ligi MiNI Akademii Matematyki planujemy rozegrać 6 konkursów, każdy będzie związany tematycznie z poprzednimi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów (Fundacja mBanku, ZIBI Casio) oraz uzyskają automatyczne promocje do wyższych etapów w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (https://konkurs.mini.pw.edu.pl).

Zapisy na Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki uruchomimy we wtorek 28 stycznia 2020 o godz. 16.00 . Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zapisać się na Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie: https://konkurs.mini.pw.edu.pl. Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka: Zapisy .

Liga MiNI Akademii Matematyki jest serią konkursów ligowych, w których uzyskany przez uczestnika wynik zależy od poprawności odpowiedzi oraz czasu, a uzyskane w poszczególnych konkursach wyniki sumują się. Tematy kolejnych konkursów ligowych wiążą się z tematyką kolejnych zajęć MiNI Akademii Matematyki. Konkursy ligowe odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Informacja o terminach rozgrywania konkursów ligowych oraz limitach miejsc będzie zamieszczona na stronie Konkursu oraz stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki. Konkursy ligowe rozgrywa się przy użyciu Systemu Informatycznego Konkursu oraz komputera udostępnionego przez Organizatora Konkursu i przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj .