Wyniki Trzeciego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Trzeciego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 7 grudnia 2019r. Pierwsza piątka rankingu indywidualnego:

    Imię i nazwisko  Popr. zad.  Czas   Punkty	    Szkoła 
1.	Antoni Kingston      3	  10m. 03s   2.97	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
2.   Marcin Stopka	       2	   9m. 55s.   2.00   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.	Jakub Kaszycki        2  10m. 30s.	  1.98	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
4.	Ryszard Markowski  2	  13m. 57s.	  1.92	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
5.	Dominik Sidorczuk    1   23m. 28s.	  0.86	 VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (16 listopada 2019, dr Paweł Rzążewski, "Od zagadki z trzema domkami do projektowania układów scalonych"). Konkurs trwał 30 minut. Do rozwiązania było 5 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,80 na koniec czyli po 30 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza piątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1. Ryszard Markowski	 10.92    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. Dominik Sidorczuk   10.42    VIII LO im Władysława IV w Warszawie
3 Jakub Kaszycki	      9.98    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4. Marcin Stopka	      8.93    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
5. Norbert Frydrysiak    3.90    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                                  Suma punktów  
   1. 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	      29.83
   2.	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie             13.39
   3.	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie	   2.55
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 1 lutego 2020 roku o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki (sala 218). Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 7 grudnia, czyli zastosowaniom relacji równoważności. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się koło 25 stycznia 2020 roku na stronie MiNI Akademii Matematyki.