Wyniki Drugiego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Drugiego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego
16 listopada 2019r. Pierwsza piątka rankingu indywidualnego:

     Imię i nazwisko  Popr. zadań  Czas   Punkty	    Szkoła

1.	Ryszard Markowski   8	  17m. 18s.	  8.00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
2.	Jakub Kaszycki        7	  16m. 15s.	  7.00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.   Marcin Stopka	       7	  25m 05s.   6.93   VI LO im. T. Reytana w Warszawie
4.	Dominik Sidorczuk    7      31m. 42s.	  6.16	 VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
5.	Norbert Frydrysiak   5	  38m. 08s   3.90	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (26 października 2019, Michał Zwierzyński, Domino w matematyce). Konkurs trwał 40 minut. Do rozwiązania było 8 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 25 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,75 na koniec czyli po 40 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po dwóch konkursach - pierwsza piątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła

1. Dominik Sidorczuk    9.56 p.   VIIII LO im Władysława IV w Warszawie
2. Ryszard Markowski	 9.00 p.   XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
3 Jakub Kaszycki	     8.00 p.	  XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4. Marcin Stopka	     6.93 p.	  VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie
5. Norbert Frydrysiak   3.90 p.   XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po dwóch konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                               Suma punktów  
   1 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	    20.90
   2	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie            9.56
   3	VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie	         6.93
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 7 grudnia 2019 o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 16 listopada, czyli grafów planarnych. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.