Wyniki Pierwszego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Pierwszego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego
26 października 2019r. Pierwsza trójka rankingu indywidualnego:

     Imię i nazwisko  Popr. zadań  Czas   Punkty	    Szkoła
1	Dominik Sidorczuk    4	  34m. 26s.	  3,40	VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
2	Ryszard Markowski   1	  18m. 59s.	  1,00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3	Jakub Kaszycki        1	  19m. 47s.	  1,00	 XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (12 października 2019, prof. Krzysztof Chełmiński, Od OMJ do IMO - zadania olimpijskie z geometrii). Konkurs trwał 40 minut. Do rozwiązania było 5 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,8 na koniec czyli po 40 minutach.

Do rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym. Aktualnie, po pierwszym Konkursie, prowadzi w tym rankingu VIII LO im. Władysława IV.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 16 listopada 2019 o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 26 października, czyli domina w matematyce. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.