Wyniki Piątego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Najlepsza szóstka Piątego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 23 lutego 2019r.:

M. Imię i nazwisko Popr. zadań Czas    Punkty	    Szkoła
1.  Marcin Stopka	       6    9m. 23s.   6.00	   VI LO im. T.Reytana w Warszawie
2.  Jakub Kaszycki        5    9m. 05s.  5.00    XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.  Bartosz Skowronek   5    9m. 41s.   5.00     LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
4.  Maciej Mućka	       5    11m. 07s.   4.85	   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
5.  Ryszard Markowski   4	9m. 28s.  4.00	   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
6.  Bartosz Jaźwiec       4    9m. 52s.  4.00     VI LO im T.Reytana w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody (gry planszowe) ufundowane przez Fundację mBanku - sponsora Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (19 stycznia 2019, Andrzej i Krzysztof Leśniewscy, "Jak zmieniać ceny, czyli o wrażliwości w programowaniu liniowym"). Do rozwiązania było 6 zadań testowych, które należało rozwiązać w czasie nie dłuższym niż 25 minut. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy obliczano przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0.70 na koniec czyli po 25 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po pięciu konkursach - pierwsza dziesiątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1. Marcin Stopka	     20.55 p.   VI LO im. T. Reytana w Warszawie
2. Jakub Kaszycki	     18.00 p.   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3. Hubert Skibiński	 16.85 p.   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
4. Ryszard Markowski	 16.00 p.   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
5. Bartosz Skowronek   14.88 p.   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
6. Dominik Mandes     11.80 p.   XL LO im S. Żeromskiego w Warszawie
7. Bartosz Jaźwiec       11.45 p.   VI LO im T. Reytana w Warszawie
8. Piotr Kadej           10.99 p.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach
9. Kacper Cholewiński   9.75 p.   IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie
10. Wojciech Buchwald   4.96 p.   XI LO im. M.Reja w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                               Suma punktów  
   1. 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	     38.85
   2.    VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie           32.00
   3.	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie	         31.73
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny, ostatni w bieżącej edycji, konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 16 marca 2019 o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 23 lutego 2019, czyli zadań geometrycznych na minimum i maksimum. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.