Wyniki Trzeciego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Najlepsza piątka Trzeciego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 8 grudnia 2018r.:

M. Imię i nazwisko Popr. zadań Czas    Punkty	    Szkoła
1.	Hubert Skibiński	   6    14m. 50s.   6.00	   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
2.   Jakub Kaszycki       5    12m. 08s.   5.00    XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.   Piotr Kadej           5    14m. 58s.   5.00    Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach
4.  Bartosz Jaźwiec       5    25m. 49s.   4.45    VI LO im T. Reytana w Warszawie
5.  Ryszard Markowski  4	   10m. 06s.   4.00	    XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody (gry planszowe) ufundowane przez Fundację mBanku - sponsora Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki, czyli rachunku prawdopodobieństwa (17 listopada 2018, prof. Przemysław Grzegorzewski, Oswajanie przypadku). Konkurs trwał 30 minut. Do rozwiązania było 6 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0.85 na koniec czyli po 30 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza dziesiątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1. Hubert Skibiński	    	10.52 p.   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
1. Marcin Stopka	     9.55 p.	  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie
3. Jakub Kaszycki	     9.00 p.	  XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4. Ryszard Markowski	 8.00 p.   XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
5. Kacper Cholewiński  6.75 p.    IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie
6. Piotr Kadej           5.99 p.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach
7. Dominik Mandes     5.80 p.   XL LO im S. Żeromskiego w Warszawie
8. Bartosz Skowronek  4.88 p.   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
9. Bartosz Jaźwiec      4.45 p.   VI LO im Tadeusza Reytana w Warszawie
10. Wojciech Buchwald  0.99 p.   XI LO im. Mikołaja Reya w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza piątka:

Miejsce	       Szkoła	                               Suma punktów  
   1. 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	     17.00
   2.	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie	         15.40
   3. 	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie        9.55
   4.   IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie              7.63
   5.   Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach                 5.99 
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęciach, które odbyły się 8 grudnia 2018 (Anna Zalewska, "I tak w kółko"). Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się na początku nowego roku na stronie MiNI Akademii Matematyki.