Wyniki Drugiego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Drugiego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki przeprowadzonego 17 listopada 2018r. Pierwsza piątka rankingu indywidualnego:

M. Imię i nazwisko Popr. zadań Czas   Punkty	    Szkoła
1.   Jakub Kaszycki        4   14m. 25 s.  4.00     XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
2.   Ryszard Markowski  3	   13m. 46s.  3.00	   XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
3.	Marcin Stopka	       3    17m. 14s.   2.91	   Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie
4.	Hubert Skibiński	   3    22m. 11s.   2.76	   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
5.	Kacper Cholewiński  3	   22m. 40s.  2.76	   IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody (gry planszowe) ufundowane przez Fundację mBanku - sponsora Ligi. Pierwsza trójka otrzymała też promocję do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (27 października 2018, Michał Zwierzyński, O tym co otrzymamy z przecięcia stożka oraz płaszczyzny). Konkurs trwał 40 minut. Do rozwiązania było 8 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,75 na koniec czyli po 40 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po dwóch konkursach - pierwsza piątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1. Marcin Stopka	     5.79 p.	  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie
2. Hubert Skibiński	    	 4.52 p.   LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
3. Jakub Kaszycki	     4.00 p.	  XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
4. Ryszard Markowski	 4.00 p.   XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
5. Kacper Cholewiński  3.75 p.    IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po dwóch konkursach - pierwsza trójka:

Miejsce	       Szkoła	                               Suma punktów  
   1 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	     8.00
   2	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 w Warszawie       5.79
   3	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie	         5.40
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 8 grudnia 2018 o godzinie 13.00, czyli tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 17 listopada, czyli rachunku prawdopodobieństwa. Informacja o zapisach na kolejny konkurs ligowy pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.