Wyniki Piknikowych MiNI Konkursów Matematycznych

W sobotę 19 maja 2018 o godz. 14.30 przy okazji Pikniku Edukacyjnego "Od Mikro do Makro" rozegraliśmy Piknikowe MiNI Konkursy Matematyczne, równolegle dwa konkursy: jeden dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, drugi dla licealistów.

Każdy z konkursów trwał 35 minut i sprawdzał wiedzę i umiejętności matematyczne. Do rozwiązania będz 10 zadań. Do rozwiązania było 10 zadań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pojedynczym zadaniu uczestnik zdobywał 1 punkt, w przeciwnym wypadku liczba punktów za zadanie wynosiła 0. Końcowy wynik punktowy był obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,70 na koniec czyli po 35 minutach.

Najlepsi w Piknikowym MiNI Konkursie Matematycznym dla licealistów
1. Piotr Kram, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie - 6,72 pkt
2. Robert Szafarczyk, IV LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie - 6,09 pkt
3. Artur Szafarczyk, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie - 5,40 pkt

Zdecydowanym zwycięzcą konkursu dla gimnazjalistów został Ryszard Markowski z Prywatnego Gimnazjum nr 2 ,,Szkoła Marzeń' w Piasecznie, który zdobył 8,00 punktów.

Uczestnicy z najlepszymi wynikami w każdym Konkursie zdobyli nagrody rzeczowe (gry planszowe) oraz otrzymali automatyczną promocję z maksymalną liczbą punktów do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (https://konkurs.mini.pw.edu.pl).