Wyniki Piątego Konkursu i aktualne rankingi Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki Piątego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegranego 3 marca 2018 :

M. Imię i nazwisko  Popr. zad. Czas   Punkty	    Szkoła
1	Piotr Kram	         7	18m. 36s.	06.72 p.	    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2	Daniel	Laskowski	 6	12m. 48s.	06.00 p.	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3	Jakub	Kaszycki	 6	13m. 16s.	06.00 p.	Oddz. Gim. CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie
4	Hubert	Skibiński	 5	16m. 39s.	04.90 p.	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
5	Jakub	Skrajny	 5	16m. 50s.	04.90 p.	Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie
6	Julianna Jagiello	 4	15m. 03s.	03.96 p.	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
7	Bartosz Skowronek 4	15m. 04s.	03.96 p.	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
8	Filip Rękawek	     3	18m. 01s.	02.88 p.	Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie
9   Jakub Kwietniewski 3  19m. 36s.	02.85 p.	XL LO im. Stefana Żeromskiego
10	Mikołaj Kamiński	 3	24m. 15s.	02.70 p.	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody (gry planszowe) ufundowane przez Fundację mBanku - sponsora Ligi.

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki, czyli zastosowań matematyki w medycynie i nie tylko. Konkurs trwał 45 minut. Do rozwiązania było 10 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,70 na koniec, czyli po 45 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po pięciu konkursach - pierwsza dziesiątka:

M. Imię i nazwisko  Suma punktów         Szkoła
1	Piotr	Kram	     24.25	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2	Daniel Laskowski	 21.49	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3	Jakub Kaszycki	     20.44	Oddz. Gim. CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie
4	Bartosz Skowronek 17.07	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
5	Jakub Skrajny	     16.66	Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie
6	Ryszard Markowski 14.84	Prywatne Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie
7	Jakub Kwietniewski 14.06	XL LO im. Stefana Żeromskiego
8	Mikołaj Kamiński	 13.78	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
9	Filip Rękawek	     13.27	KLO im. C. K. Norwida w Garwolinie
10	Julianna Jagiello	 11.00	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po pięciu konkursach - pierwsza piątka:

Miejsce	       Szkoła	                                Suma punktów  
   1 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	     52.03
   2	Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie	     34.18
   3	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie	         27.39
   4	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie  21.49
   5    CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie               20.44
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki, 17 marca 2018 o godzinie 13.00 w sali 218 w gmachu MiNI PW. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęciach, które odbyły się 3 marca 2018, czyli modelowania matematycznego. Do zdobycia będzie aż 12 punktów do rankingu Ligi. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody (gry planszowe) ufundowane przez Fundację mBanku - sponsora Ligi.