Trzeci Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki - zapisy

Trzeci Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 2 grudnia 2017 o godzinie 13.00 (tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki). Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki czyli kodów wykrywających i poprawiających błędy.

Aby zapisać się na Trzeci Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie: https://konkurs.mini.pw.edu.pl. Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Trzeci Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka: Zapisy .

Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj

Konkurs sprawdzać będzie wiedzę matematyczną. Ale nie tylko. Liczyć się będzie również strategia wyboru zadań i szybkość ich rozwiązywania. O wyniku końcowym decydować będzie nie tylko liczba poprawnie rozwiązanych zadań ale również czas. Konkurs będzie trwał 40 minut. Do rozwiązania będzie 10 zadań testowych (czyli do zdobycia będzie aż 10 punktów). Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi. Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,70 na koniec czyli po 40 minutach.

Konkurs odbędzie się w salach 301, 304 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej).

Trzech uczestników konkursu z najlepszymi wynikami otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe oraz uzyska automatyczną promocję z maksymalną liczbą punktów do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .