Zapisy na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

Aby zapisać się na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie: https://konkurs.mini.pw.edu.pl. Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka: Zapisy .

Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj

Pierwszy Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 4 listopada 2017 o godzinie 13.00 w salach 203,301, 304 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej).

Konkurs sprawdzać będzie wiedzę matematyczną. Ale nie tylko. Liczyć się będzie również strategia wyboru zadań i szybkość ich rozwiązywania. O wyniku końcowym decydować będzie nie tylko liczba poprawnie rozwiązanych zadań ale również czas. Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (14 października 2017, prof. Krzysztof Chełmiński, Okręgi i styczne). Konkurs będzie trwał 40 minut. Do rozwiązania będzie 5 zadań testowych. Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi. Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 30 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,8 na koniec czyli po 40 minutach.

Trzech uczestników konkursu z najlepszymi wynikami zdobędzie nagrody rzeczowe otrzyma automatyczną promocję z maksymalną liczbą punktów do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .