Tablice i ich zastosowania

W sobotę 13 kwietnia 2013 r. o godzinie 16.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbył się wykład prof. Andrzeja Kaczyńskiego "Tablice i ich zastosowania".

W trakcie wykładu zaprezentowane zostały metody rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych poprzez eliminacje Jordana-Gaussa oraz ich zastosowania w optymalizacji liniowej i dyskretnej. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z przekształceniami tablic, które są narzędziem do rozwiązywania układów równań i prostych zadań optymalizacyjnych.

Po wykładzie i 15-minutowej przerwie, około godziny 17.15, tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy próbowali samodzielnie rozwiązać zadania o różnym stopniu trudności związane z tematyką wykładu.

Materiały dydaktyczne (dla zalogowanych)

Zdjęcia