Zapisy na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2018/19

Aby zapisać się na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie: https://konkurs.mini.pw.edu.pl. Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka: Zapisy .

Liczba miejsc ograniczona. O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszy Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki rozegramy w sobotę 27 października 2018 o godzinie 13.00 w sali 218 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej).

Konkurs sprawdzać będzie wiedzę matematyczną. Ale nie tylko. Liczyć się będzie również strategia wyboru zadań i szybkość ich rozwiązywania. O wyniku końcowym decydować będzie nie tylko liczba poprawnie rozwiązanych zadań ale również czas. Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki (6 października 2018, dr Agnieszka Zimnicka, W krainie średnich). Konkurs będzie trwał 40 minut. Do rozwiązania będzie 6 zadań testowych. Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi. Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,8 na koniec czyli po 40 minutach.

Trzech uczestników konkursu z najlepszymi wynikami zdobędzie nagrody rzeczowe otrzyma automatyczną promocję z maksymalną liczbą punktów do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ( https://konkurs.mini.pw.edu.pl) .

Dziesięciu najlepszych uczestników w klasyfikacji końcowej Ligi uzyska automatyczną promocję do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka , otrzyma dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Ligi.

Szkoła, której uczniowie najlepiej wypadną w konkursach ligowych otrzyma tytuł Szkoły MiNI Akademii Matematyki 2018/19 . Do rankingu szkół zaliczana jest liczba punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów danej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów uzyskanych w każdym konkursie ligowym.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj