Zadanie 7 (30.03.2015 r.)

Zadanie 7

Narysuj parę nieizomorficznych grafów o identycznych ciągach stopni wierzchołków.