Zadanie 3 (07.12.2014 r.)

Udowodnić, że nie istnieje 11 liczb pierwszych mniejszych od 20 000, które tworzą ciąg arytmetyczny.